Deratizace Masař a syn

Dolní Lhota 6
763 23

TELEFON

577 138 007
Masař st.:732 900 508
Masař ml.:737 436 239

EMAIL

deratizace@masarovi.cz

CELOPLOŠNÁ DERATIZACE

Firma se přímo specializuje na provádění celoplošných deratizací měst a obcí. Můžeme zabezpečit provedení deratizace i větších měst.

  • Provedení lze uskutečnit na jaře nebo v podzimních měsících. Zahrnuje ošetření kanalizační sítě, zelených ploch, vybraných objektů, okolí obytných domů, sklepní a suterénní prostory činžovních domů.
  • Jako nástraha budou použity antikoagulanty II. a III. generace.
  • Bude použita tzv.pulzační metoda, která předpokládá 2-4 dosypy v termínech 7-10 dní na určené body a do kanalizační sítě.
  • Použití této metody a jmenované nástrahy má snadnou a bezprašnou manipulaci, přičemž se jedná o ekologicky vysoce šetrnou deratizaci. Dochází k maximálnímu deratizačnímu efektu, při minimální spotřebě nástrahy.

Po provedené deratizaci, převezme firma ošetřené plochy do celoroční záruky, v rámci níž bude zabezpečovat :

  • Pravidelné čtvrtletní kontroly míst nejvyššího výskytu hlodavců a okamžitý zásah při zjištění stop jejich pobytu.
  • Okamžitý zásah na základě upozornění odpovědných pracovníků v průběhu celoroční záruky
  • Pravidelné kontroly v průběhu roku jsou součástí roční smluvní ceny, která bude neměnná, bez ohledu na počet zásahů v průběhu roku.

Tímto by firma převzala ošetřované plochy do celoroční péče a zajišťovala by, aby všechny prostory odpovídaly stanoveným hygienickým požadavkům.

Webová dílna - Tvorba webových stránek - Zlín